Poszukiwania

Poszukiwania przodków rozpoczynamy od uzyskania od Państwa jak największej ilości informacji o Państwa przodkach znanych Państwu lub możliwych do uzyskania w miarę prosty sposób w urzędach stanu cywilnego, od rodziny, uzyskanych od najstarszych żyjących członków rodziny. Warto popytać, czy ktoś w rodzinie już nie prowadził podobnych badań i pozostawił notatki. Ułatwi to późniejsze poszukiwania przodków.​

​Następnie ustalamy z Państwem zakres poszukiwań i orientacyjną ilość poszukiwanych dokumentów.​

Zasadniczo możemy wyróżnić następujące rodzaje zleceń:

  • poszukiwania najdalszego przodka w linii męskiej (po nazwisku)
  • poszukiwania wszystkich przodków w liniach męskich i żeńskich (tzw. wywód przodków)
  • poszukiwania wszystkich przodków wraz z rodzeństwem czyli tzw. szeroki wywód przodków
  • poszukiwania w konkretnym ustalonym przez Państwo zakresie​

Po dostarczeniu wszystkich informacji przystępujemy do sprawdzenia możliwości podjęcia poszukiwań przez nasze biuro i ustalamy koszt znalezienia 1 dokumentu.

​Generalnie poszukujemy następujących dokumentów dotyczących przodków:

  • akty chrztów (urodzeń)
  • akty małżeństw
  • akty zgonów

​Orientacyjny koszt zbudowania naszego drzewa genealogicznego możemy określić sami na podstawie przykładowego drzewa zamieszczonego w cenniku.

Poszukiwania Genealogiczne Sławomir Worwąg​
ul. Katedralna 4/5
42-202 Częstochowa
biuro@worwag.pl