Koronawirus

SławomirAktywny

Sławomir Worwąg

WcfftozolsSmperSoaljnun os orr0lu0rei:51d  · Grono odbiorców: Publiczne

Publiczne

Ubiłem koronawirusa. Osobiście. Bombą witaminową D3 40000jm. Przez 2 miesiące celowo nie brałem witaminy D3 i mnie w końcu dopadł 3 tygodnie temu. Nagła obfita wydzielina z płuc i duszności. Zupełnie inne objawy niż przy grypie, czy bakteryjnym zakażeniu. Po zażyciu bomby wirus przetrwał 2 dni w moim organizmie. Płuca czyste. Polecam. Potwierdzone badaniami. Mam przeciwciała.

21Weronika Leciak, Zbigniew Gawroński i 19 innych użytkowników5 komentarzyLubię to!KomentarzUdostępnij

5 komentarzy

 • AktywnyBeata KoziołJa biorę 10.000 jednostek już jakiś rok 🙂
  • Lubię to!
  •  · Odpowiedz
  •  · 17 godz.
  • AktywnySławomir WorwągNo i bardzo dobrze. Ja dopiero po tym jak przeszedłem z dawki 4000 na 10000, to odczułem jej wpływ na układ odpornościowy. Poza tym, że przestałem chorować na choroby układu oddechowego, to także pozbyłem się alergii, na którą przez 30 lat brałem tabletki. Teraz już nie muszę. Ale generalnie myślę teraz, ale trzeba by to poprzeć badaniami, że wystarczy 100jm./kg masy ciała. No i jeszcze zależy to wieku i ilości ekspozycji na słońce. Ale dla osoby starszej, która waży 40kg wystarczy 4000jm, dla osoby 100kg – 10000jm dziennie. Ale dobrze nie brać też w ciemno, tylko od czasu do czasu skontrolować sobie poziom witaminy D3 w organizmie. Ja badałem przedwczoraj i mam poziom 72, przy zalecanym 40-80, więc optymalny. Ważę 75kg, biorę 10tys. jm., ale jest zima i słońca nie ma, ale jak tylko się pojawia, to wychodzę na balkon i robię sobie 15min kąpiele słoneczne, samą twarz wystawiam na słońce, bo to jest najzdrowszy sposób uzupełniania zapasów. Czemu wszyscy mówią, że pobyt nad morzem wzmacnia odporność? Bo leżą plackiem na plaży na słońcu i jedzą ryby. Proste? Proste. Ale to nie znaczy, że się nie zaszczepię, bo owszem, pójdę na szczepienie. Dlaczego? Bo jak bym trafił przypadkiem do szpitala na kilka tygodni, gdzie nikt mi nie poda witaminy D3 i na słońce nie wystawi, to z koronawirusem nie będę miał szans, jak i nie mają ci nieszczęśnicy, którzy trafiają do szpitali. Ale mogę sobie pisać listy do różnych instytucji, nikt mnie nie słucha, bo nie mam „dr” przed nazwiskiem i wszyscy mają to gdzieś. Może prywatnie sobie biorą witaminę D3, ale oficjalnie każdy się boi wystąpić i powiedzieć publicznie. I nikogo nie obchodzi, że ludzie umierają w szpitalach, choć mogliby żyć.
   • Lubię to!
   •  · Odpowiedz
   •  · 1 godz.
   •  · Edytowano
  • AktywnyBeata KoziołSławomir Worwąg Niestety sama ekspozycja na słońcu nie wystarcza 😉 Żeby organizm wytworzył wit.d trzeba opalać się w samo południe i to przez przynajmniej godzinę! Ja korzystam, że słońca często nawet zimą jak oczywiście jest! Po powrocie z Italii miałam poziom raptem 35! Jak widać suplementacja jest konieczna
   • Lubię to!
   •  · Odpowiedz
   •  · 44 min
  • AktywnySławomir WorwągBeata Kozioł No właśnie, raptem samo słońce wystarcza na dolny próg normy. Ale jak ktoś się obawia, to raz na np 3 miesiące może sobie zbadać poziom. Wystarczy iść do lekarza i poprosić o skierowanie, ale jak nie będzie chciał, to samemu iść do laboratorium, badanie kosztuje ok. 70zł, ale warto wydać, żeby być spokojnym o ewentualne przedawkowanie. Zapewniam jak ktoś w ogóle nie bierze witaminy D3 to dawka 40000 jednorazowo wystarczy do szybkiego uzupełnienia niedoborów, a potem już 6-10 tysięcy dziennie powinno wystarczyć do utrzymania wysokiego, ale dopuszczalnego poziomu. 4tys. może nie wystarczyć, o czy świadczą doniesienia osób, które tyle brały np. przez miesiąc i to nie wystarczyło na szybkie pozbycie się koronawirusa.A jak ktoś by mnie chciał nazwać szarlatanem, to czekam na podawanie na policję i do prokuratury, bardzo chętnie będę się bronił na procesie, najchętniej medialnym, tak, żeby sprawę nagłośnić, dlaczego nasi rządzący pozwalają na to, żeby ludzie umierali, choć mogliby żyć. Sam zgłaszałem sprawę do prokuratury i bez odzewu. Lobby firm farmaceutycznych jest niestety silniejsze.Pamiętajcie, że firmom farmaceutycznym nie zależy, żeby Was wyleczyć, tylko żeby Was leczyć, najlepiej w nieskończoność. Sprzedawać Wam za miliony szczepionki, które na następne warianty koronawirusa nie będą działać, Ale wtedy za następne miliony sprzedadzą Wam następne szczepionki. Itd.A że jakiś procent z Was umrze? Kto by się tym procentem przejmował? To i tak są ci najsłabsi, ciężko chorzy, starzy, niepotrzebni, i którzy i tak by niedługo umarli, więc można ich poświęcić.
   • Lubię to!
   •  · Odpowiedz
   •  · 22 min
   •  · Edytowano
  • AktywnySławomir WorwągI już facebook wysłał mi ostrzeżenie, że mi zablokuje konto. Facebook, złóż na mnie doniesienie do prokuratury, a nie bądź sędzią. Patrzcie, już ktoś doniósł. Donosicielu miej odwagę, ujawnij się. Fb, jak mnie zablokujesz, to ci wytoczę proces. Medialny.
   • Lubię to!
   •  · Odpowiedz
   •  · 10 min

  AktywnyNapisz odpowiedź…

AktywnyNapisz komentarz…

A teraz co na to facebook, proszę, cała WHO walczy z Worwągiem. Niech walczy w sądzie, a nie próbuje zaklejać usta:

Komentarz został przesłany

Twój post narusza Standardy społeczności w zakresie dezinformacji mogącej stanowić fizyczne zagrożenieTylko osoby zarządzające Poszukiwania Genealogiczne Sławomir Worwąg widzą ten post.Zachęcamy do swobody ekspresji, ale nie zezwalamy na fałszywe informacje na temat COVID-19, które mogą się przyczynić do zagrożenia fizycznego.Poszukiwania Genealogiczne Sławomir WorwągWgcctSzuorapijSo nota mah0somrfo1on:0e4td  · Ubiłem koronawirusa. Osobiście. Bombą witaminową D3 40000jm. Przez 2 miesiące celowo nie brałem witaminy D3 i mnie w końcu dopadł 3 tygodnie temu. Po zażyciu bomby wirus przetrwał 2 dni w moim organizmie. Płuca czyste. Polecam. Potwierdzone badaniami. Mam przeciwciała.Kontynuuj344

Sposób podejmowania decyzji

Te same Standardy społeczności obowiązują na całym świecie i dotyczą wszystkich osób na Facebooku.

Opracowane przez nas mechanizmy lub nasz zespół weryfikacyjny usuwają jak najszybciej wszystkie treści niezgodne z naszymi standardami.

Nasz zespół weryfikacyjny pracuje w wielu językach, aby nasze standardy były stosowane w spójny sposób.

Nasze standardy w zakresie dezinformacji mogącej stanowić fizyczne zagrożenieNie zezwalamy na publikację fałszywych informacji, które mogłyby stanowić fizyczne zagrożenie.Są to między innymi informacje, które zdaniem uznanych organizacji ochrony zdrowia mogą wprowadzać w błąd co do sposobu leczenia lub zapobiegania chorobom, albo zniechęcać do korzystania z leczenia. Uzyskaj wiarygodne i aktualne informacje o koronawirusie (COVID-19) od Światowej Organizacji Zdrowia. Przejdź do witryny who.int

Nasze standardy w zakresie dezinformacji mogącej stanowić fizyczne zagrożenieNie zezwalamy na publikację fałszywych informacji, które mogłyby stanowić fizyczne zagrożenie.Są to między innymi informacje, które zdaniem uznanych organizacji ochrony zdrowia mogą wprowadzać w błąd co do sposobu leczenia lub zapobiegania chorobom, albo zniechęcać do korzystania z leczenia. Uzyskaj wiarygodne i aktualne informacje o koronawirusie (COVID-19) od Światowej Organizacji Zdrowia. Przejdź do witryny who.int

Coronavirus
Fb-Button

3
Sławomir Active

Sławomir Worwąg
WcfftozolsSmperSoaljnun os orr0lu0rei: 51d Audience: Public

Public
I killed the coronavirus. Personally. Vitamin bomb D3 40000jm. I was deliberately not taking vitamin D3 for 2 months and it finally hit me 3 weeks ago. Sudden profuse discharge from the lungs and breathlessness. Completely different symptoms than with the flu or bacterial infection. After taking the bomb, the virus survived for 2 days in my body. Lungs clean. I recommend. Confirmed by research. I have antibodies.

21Weronika Leciak, Zbigniew Gawroński and 19 other users5 CommentsLike it! CommentShare

5 comments
ActiveBeata Kozioł I have been taking 10,000 units for about a year 🙂
I like this!
· Reply
· 17 hours
Active Sławomir Worwąg Oh and very good. It wasn’t until I went from 4000 to 10000 that I felt its effect on the immune system. Apart from the fact that I stopped suffering from respiratory diseases, I also got rid of my allergy, for which I took pills for 30 years. Now I don’t have to. But in general, I think now, but it would have to be supported by research that 100jm / kg of body weight is enough. And it also depends on the age and amount of sun exposure. But for an elderly person who weighs 40 kg, 4000 IU is enough, for a person 100 kg – 10000 IU per day. But it’s also good not to take it blindly, but to check the level of vitamin D3 in the body from time to time. I tested the day before yesterday and my level is 72, with the recommended 40-80, so optimal. I weigh 75 kg, I take 10 thousand. IU, but it is winter and there is no sun, but as soon as it appears, I go out to the balcony and take 15 minutes of sunbathing, I put my face in the sun because it is the healthiest way to replenish my supplies. Why does everyone say that staying by the sea strengthens immunity? Because they are lying on the beach in the sun and eating fish. Simple? Simple. But that doesn’t mean I won’t get vaccinated, because yes, I will get vaccinated. Why? Because if I accidentally went to the hospital for a few weeks, where no one would give me vitamin D3 and expose me to the sun, I will not have a chance with the coronavirus, and neither do the unfortunates who go to hospitals. But I can write letters to various institutions, nobody listens to me because I don’t have a „dr” in front of my name and everyone doesn’t care. Maybe they are taking vitamin D3 privately, but officially everyone is afraid to come out and say in public. And no one cares if people die in hospitals when they might be alive.
I like this!
· Reply
1 hour
· Edited
ActiveBeata KoziołSławomir Worwąg Unfortunately, exposure to the sun alone is not enough 😉 For the body to produce vitamin d, you need to sunbathe at noon for at least an hour! I often enjoy the sun, even in winter, of course! After returning from Italy, I was only 35! As you can see, supplementation is necessary
I like this!
· Reply
44 min
Active Sławomir Worwąg Beata Kozioł Exactly, the sun alone is enough to lower the norm. But if someone is afraid, they can check the level once every 3 months. It is enough to go to the doctor and ask for a referral, but if he does not want to, go to the laboratory himself, the test costs about PLN 70, but it is worth spending to be calm about an overdose. I assure you, if someone does not take vitamin D3 at all, a dose of 40,000 is enough to quickly replenish the deficiency, and then 6-10,000 a day should be enough to maintain a high, but acceptable level. 4,000 it may not be enough, as evidenced by the reports of people who took so much, e.g. for a month and it was not enough to get rid of the coronavirus quickly. he defended at trial, preferably in the media, so as to publicize why our rulers allow people to die, even though they could live. I reported the case to the prosecutor’s office myself, and there was no response. The pharmaceutical companies lobby is unfortunately stronger, remember that pharmaceutical companies do not care to heal you, but to heal you, preferably indefinitely. I will sell you vaccines for millions, which will not work for the next variants of the coronavirus, but then for the next millions they will sell you more vaccines. Etc. And that some percentage of you will die? Who would care about this percentage? These are the weakest ones, those who are seriously ill, the old, unnecessary, and who would die soon anyway, so they can be sacrificed.
I like this!
· Reply
· 22 min
· Edited
Active Sławomir Worwąg And facebook has already sent me a warning that it will block my account. Facebook, report me to the prosecutor’s office, and don’t be a judge. Look, someone already reported. The informer, have courage, reveal yourself. Fb, if you block me, I will prosecute you. Media.
I like this!
· Reply
10 min
Active Write a reply …

Active Write a comment …